Ze względu na fakt, że każde zlecenie wymaga indywidualnego podejścia i cechuje się różnym stopniem skomplikowania, końcowa cena wyliczna jest każdorazowo na podstawie dokładnych obmiarów, zatwierdzonego projektu oraz z uwzględnieniem wybranego przez klienta surowca i materiałów wykończeniowych.